SISU JUURDE
Peugeot privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

 1. Töödeldud andmete kategooriad / lingid teistele veebisaitidele/rakendustele
2. Teave isikuandmete töötlemise kohta
3. Suhtlemine sotsiaalvõrgustikega
  3.1. Klienditugi sotsiaalmeedia kaudu
  3.2. Sotsiaalmeedia lingid / sotsiaalmeedia pistikprogrammid (nt „Meeldib“ nupud)
4. Teie õigused
5. Käesoleva privaatsuspoliitika värskendamine
6. Meiega ühenduse võtmiseks


See veebisait kuulub Automobiles Peugeot'le. Seda haldab aktsiaselts Automobiles Peugeot, mille peakontor asub Prantsusmaal, aadressil 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy. Seda veebisaiti haldavad Euroopas Stellantis Auto SAS IT-teenused.

Palun lugege see poliitika enne selle veebisaidi sirvimist ja kasutamist hoolikalt läbi, kuna see selgitab, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Selle veebisaidi sirvimine näitab, et nõustute selle poliitikaga.

1. TÖÖDELDUD ANDMETE KATEGOORIAD / LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE/RAKENDUSELE

Me hoolime teie privaatsusest. Kogume ja töötleme selle veebisaidi kaudu erinevat tüüpi isikuandmeid. See sisaldab :

 

Teave, mille annate meile, kui taotlete ja kasutate meie teenuseid ja veebisaiti, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress 

Teavet, mida vajame, kui teavitate meie veebisaidil probleemist 

Küpsiste abil kogutud teave 

Teave teie sõiduki kohta ja konkreetsed lepinguandmed, mida vajame veebisaidi individuaalseks toimimiseks (nt ostukuupäev, hoolduskuupäevad) ja teie sõidukile parima teeninduse optimaalse kasutuskogemuse pakkumiseks 

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake jaotist 2.


See veebisait võib sisaldada ka linke teistele Peugeot või Stellantis Auto SAS veebisaitidele või Peugeot partnerite, volitatud töökodade, muude sidusettevõtete või sotsiaalvõrgustike veebisaitidele. Kui klõpsate sellisel lingil mõnel muul Peugeot või kolmanda osapoole veebisaidil, võtke arvesse, et neil veebisaitidel on oma andmekaitsepoliitika. Soovitame teil nende veebisaitide kasutamisel tutvuda nende privaatsuspoliitikaga.

See veebisait võib sisaldada ka iFrame'e, mille sisu pärineb teistelt Peugeot' või Stellantis Auto SAS veebisaitidelt. Peugeot pakub seda välist sisu Interneti-kasutajatele mugavuse huvides. Seega, kui külastate iFrame'i sisaldavat lehte, võivad need veebisaidid kasutada küpsiseid. Lisateabe saamiseks tutvuge Peugeoti küpsiste haldamise poliitikaga.

 

Teid teavitatakse, et Peugeot loobub igasugusest vastutusest kolmandate osapoolte veebisaitide eest.

2. EESMÄRK

See dokument kujutab endast saidi juriidilist teavet. Selle dokumendi eesmärk on määratleda Kasutaja poolt Elementidega tutvumise tingimused. Täpsustatud on, et elementidega tutvumine sõltub käesolevatest juriidilistest teatistest, nagu on sätestatud järgmises artiklis.

3. TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Teie isikuandmeid töötleb teie taotluse haldamiseks ja rahuldamiseks ning üldistel halduseesmärkidel Automobiles Peugeot kui andmetöötleja alloleval viisil.

Vastutavate töötlejatena töötleme teie isikuandmeid järgmiselt:

Andmed / Andmekategooriad (kohustuslikud andmed on märgitud tärniga*) Eesmärk/eesmärgid

Identifitseerimis- ja kontaktandmed

 

(nimi*, e-posti aadress*; telefoninumber, postiaadress (*olemasolul)), mudeli andmed*, valitud Peugeot partner*, huvi liisingu/finantseerimisteenuse vastu, taotluse tüüp (*vajaduse korral), autopark - spetsiifilised andmed (* kui see on asjakohane)

Kontaktide võtmine, suhtlemine ja taotluste menetlemine

Identifitseerimis- ja kontaktandmed

(nimi, e-posti aadress*)

Uudiskirjade tellimise/tellimuse tühistamise haldamine
Identifitseerimis- ja kontaktandmed*, kontakti eelistused, sõiduki identifitseerimisandmed*, toote ja teenuse spetsifikatsioonid*, sõiduki ja teeninduse andmed, varuosade ja lisaseadmete tehnilised andmed, töökojakülastuste andmed ja teenused Turundustegevuse eesmärgid, identifitseerimine ja tunnistamine
Küpsiste abil kogutav teave Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat lehe allosas.

Tärniga (*) märgitud andmed on kohustuslikud ja kujutavad endast lepingulist nõuet. Samuti peate need meile edastama. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa me teie päringule vastata.

 

Olenevalt teie profiilist ja kasutaja käitumisest meie veebisaidi sirvimisel võidakse teile kuvada hüpikaken, mis pakub proovisõitu või vautšerit teid huvitava mudeli jaoks.

Teie isikuandmeid säilitatakse kümme aastat pärast lepingulise suhte lõppemist. Kui olete andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks turunduseesmärkidel, säilitatakse teie isikuandmeid nendel eesmärkidel kolm aastat pärast viimast kontakti meiega.

 

Edastame teie isikuandmeid järgmistele adressaatidele järgmistel põhjustel:

1 . Lepingu täitmisega seotud või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist võetud lepingueelsete meetmetega seotud eesmärkidel kooskõlas Art. Andmekaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b

 

Andmed / Andmekategooriad Eesmärk/eesmärgid Saaja(d)

Identifitseerimis- ja kontaktandmed

 

(nimi*, e-posti aadress*; telefoninumber, postiaadress (*olemasolul)), mudeli andmed*, valitud Peugeot partner*, huvi liisingu/finantseerimisteenuse vastu, taotluse tüüp (*vajaduse korral), autopark - spetsiifilised andmed (* kui see on asjakohane)

Kontaktide võtmine, suhtlemine ja taotluste menetlemine

 

Uudiskirjade tellimise/

tellimuse tühistamise haldamine

Automobiles Peugeot ja Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Prantsusmaa ja teie valitud Peugeot partner.

 

Eelnimetatud adressaadid jagavad teie isikuandmeid oma IT-teenuse pakkujatega, kes abistavad neid nimetatud eesmärkide haldamisel, eelkõige:

 

·         Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Prantsusmaa), mis palkab teisi alltöövõtjaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seega riigis, kus ei ole piisavat andmekaitse taset. Euroopa Komisjonilt puudub piisavuse otsus, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Capgemini siduvad ettevõttereeglid (BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Prantsusmaa), mis kaasab muid alltöövõtjaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seega riigis, kus ei ole piisavat andmekaitset. Euroopa Komisjon ei teinud piisavuse kohta otsust, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Atose siduvad ettevõttereeglid (Binding Corporate Rules – BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki:  https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

 

·         Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Ühendkuningriik), mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seetõttu riigis, kus ei ole piisavat andmemahtu kaitse. Euroopa Komisjon ei teinud piisavuse kohta otsust, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Salesforce'i siduvad ettevõttereeglid (Binding Corporate Rules – BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

·         Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly-sur-Seine

 

·         Zeta Global, 3 Park Avenue, New York, NY 10016, Etats-Unis

 

·         IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France

1 . Eesmärkidel, mis on seotud vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvidega kooskõlas artikliga. GDPR 6 lõike 1 punkt f, välja arvatud juhul, kui olete kasutanud oma vastuväidete esitamise õigust (GDPR artikli 21 lõige 1):
Andmed / Andmekategooriad Eesmärk/eesmärgid Saaja(d)
Identifitseerimis- ja kontaktandmed*, toote ja teenuse spetsifikatsioonid*
Turu-uuringud ja tarbijauuringud Peugeot' toodete ja teenuste kohta arvamuste kogumiseks (nt kliendirahulolu uuringud) ainult juhul, kui kliendiga saab ühendust võtta selleks valitud suhtluskanali(te) kaudu ilma kliendi eelneva nõusolekuta

Automobiles Peugeot ja Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Prantsusmaa ja teie valitud Peugeot partner.

 

Eelnimetatud adressaadid jagavad teie isikuandmeid oma IT-teenuse pakkujatega, kes abistavad neid nimetatud eesmärkide haldamisel, eelkõige:

 

·         Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Prantsusmaa), mis palkab teisi alltöövõtjaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seega riigis, kus ei ole piisavat andmekaitset. Euroopa Komisjonilt puudub piisavuse otsus, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Capgemini siduvad ettevõttereeglid (BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki:  https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Prantsusmaa), mis kaasab muid alltöövõtjaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seega riigis, kus ei ole piisavat andmekaitset. Euroopa Komisjon ei teinud piisavuse kohta otsust, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Atose siduvad ettevõttereeglid (Binding Corporate Rules – BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki:  https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

 

·         Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Ühendkuningriik), mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja seetõttu riigis, kus ei ole piisavat andmemahtu kaitse. Euroopa Komisjon ei teinud piisavuse kohta otsust, kuid on olemas asjakohased kaitsemeetmed, milleks antud juhul on Salesforce'i siduvad ettevõttereeglid (Binding Corporate Rules – BCR). Koopia saamiseks järgige seda linki: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

 

·         Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly-sur-Seine

 

·         Zeta Global, 3 Park Avenue, New York, NY 10016, Etats-Unis

 

·         IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France

1 . Eesmärgid, mille jaoks olete andnud oma nõusoleku vastavalt Art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt 1 a, välja arvatud juhul, kui olete kasutanud õigust oma nõusolek tagasi võtta (GDPR art 7 lõige 3), näiteks:
Andmed / Andmekategooriad Eesmärk/eesmärgid Saaja(d)
Identifitseerimis- ja kontaktandmed*, kontakti eelistused, sõiduki identifitseerimisandmed*, toote ja teenuse spetsifikatsioonid*, sõiduki ja teeninduse andmed, varuosade ja lisaseadmete tehnilised andmed, töökojakülastuste andmed ja teenused
Turunduse eesmärgid, identifitseerimis- ja tunnistamistegevus

Automobiles Peugeot ja Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Prantsusmaa

 

Eelnimetatud adressaadid avaldavad teie isikuandmeid (IT) teenusepakkujatele, kes on seotud lisatud eesmärkide saavutamisega, eelkõige:

 

·        Stellantis Auto SAS., 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Prantsusmaa

 

·         LiveRamp France 25-29 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Prantsusmaa. Andmeid võib edastada LiveRamp kontserni kuuluvatele ettevõtetele Euroopas ja välismaal, eeldusel, et vajaduse korral on saadud vajalikud volitused. Ameerika Ühendriikides asuv LiveRamp Inc on sertifitseeritud vastavalt Privacy Shield'ile, mis on Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõtete enesesertifitseerimise mehhanism, mida Euroopa Komisjon on tunnustanud kui piisavat kaitsetaset Euroopa üksuse poolt edastatud isikuandmetele. Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõtteds (www.privacyshield.gov).

3. SUHTLEMINE SOTSIAALVÕRGUSTIKES

3.1. Klienditugi sotsiaalmeedia kaudu

Samuti saate meiega ühendust võtta meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks kui saadate meile või postitate sõnumi meie sotsiaalmeedia lehtedele, võime kasutada teie sõnumis või postituses sisalduvat teavet, et teiega seoses tõstatatud küsimuse/taotlusega ühendust võtta. Soovitud abi osutamiseks võime paluda teil otse- või privaatsõnumiga esitada lisateavet, nagu probleemi üksikasjad, teie nimi, e-posti aadress, sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), teie telefon, asukoht ( linn/osariik) ja/või sõiduki mark, mudel ja aasta. Teavet, mille meile esitate, ei kasutata otseturunduse eesmärkidel; Teenuste ja toodete täiustamisele suunatud turu-uuringuid tehakse ainult koondatud (anonüümsete) andmete põhjal.

 

Pange tähele, et te ei tohiks oma sõnumis edastada tundlikke andmeid (nt teavet rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste või tervise kohta). Kui postitate sõnumi sotsiaalvõrgustiku avalikku ruumi, saavad kõik seda lugeda.

3.2. Sotsiaalmeedia lingid / sotsiaalmeedia pistikprogrammid (nt „Meeldib“ nupud)


Meie veebisait sisaldab linke sotsiaalvõrgustikele.

Teie isikuandmete kaitsmiseks, kui külastate meie veebisaiti, ei kasuta me sotsiaalseid pistikprogramme. Selle asemel on veebisaidile manustatud HTML-lingid, mis võimaldavad hõlpsat jagamist sotsiaalmeedias. Sellise lingi integreerimine takistab otseühendust sotsiaalsete võrgustike erinevate serveritega meie veebisaidi lehe avamisel. Ühel nupul klõpsates avaneb brauseris aken, mis suunab kasutaja vastava sotsiaalvõrgustiku veebisaidile, kus (pärast sisselogimist) saab ta näiteks kasutada nuppu ""J 'meeldib" või "" Jaga"".

Lisateavet andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse ning teie isikuandmete edasise kasutamise kohta sotsiaalvõrgustike ja nende veebisaitide poolt, samuti teie õiguste ja võimalike seadete kohta teie privaatsuse kaitsmiseks vaadake iga sotsiaalvõrgustiku andmekaitseteabe teatisi. 


Facebook:   http://www.facebook.com/policy.php

Twitter:        https://twitter.com/privacy

Instagram:   https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube:    https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn:      https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. TEIE ÕIGUSED

Andmesubjektina annavad andmekaitseseadused teile mitmeid õigusi seoses teie isikuandmetega. Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, lasta oma isikuandmeid parandada või kustutada (õigus olla unustatud). Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, lasta neil edastada kolmandatele isikutele ühiselt struktureeritud vormingus. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isiklike andmete töötlemisele. Kui esitate vastuväite, et teie isikuandmeid töödeldakse turunduseesmärkidel, täidame selle taotluse. Kui esitate vastuväiteid muule töötlemisele, kaalume teie taotlust hoolikalt. Me ei soovi teie isikuandmeid käsitseda eesmärkidel, mida te ka ei soovi, kuid peaksite siiski teadma, et ülalnimetatud õigused pole absoluutsed ja mõnel juhul ei pruugi need kehtida.

 

Neid õigusi saate kasutada lihtsa taotluse korral e-posti aadressil info@auto-bon.ee või posti teel Auto-Bon Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, 76406 Harjumaa.

 

Saate oma isiklikke andmeid igal ajal uuendada, pöördudes meiega nagu eespool kirjeldatud. Samuti võtame meetmeid teie isikliku teabe värskendamiseks (nt teie aadressi värskendamine), kui saame teada, et see on muutunud.

Kui teie andmekaitsealane pöördumine Auto-Bon Baltic OÜ poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õgus esitada Auto-Bon Baltic OÜ-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn

tel. 627 4135, faks 627 4137

e-post: info@aki.ee

koduleht: www.aki.ee 

 

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Kõik meie privaatsuseeskirjade tulevased muudatused postitatakse sellele veebisaidile. Seetõttu peaksite need meie privaatsuseeskirjade muudatuste jaoks regulaarselt üle vaatama.

6. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

Auto-Bon Baltic OÜ
Aadress: Jälgimäe tee 1, Tänassilma, 76406 Harjumaa
Email: info@auto-bon.ee


Versioon: juuli 2020

KÜPSISTE POLIITIKA 

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et eristada teid teistest meie veebisaidi kasutajatest. See aitab meil pakkuda teile head kogemust, kui sirvite meie veebisaiti, ja võimaldab meil ka oma saiti täiustada. Jätkates meie veebisaidi sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Meie veebisaidi külastamise ajal võidakse teie Interneti-brauserisse automaatselt küpsiseid salvestada.

 

Küpsised on väike tähtede ja numbrite fail, mis on salvestatud teie brauserisse või arvuti kõvakettale. Küpsised sisaldavad teie arvuti kõvakettale kantavat teavet, mis sisaldab järgmist: - selle kirjutanud serveri nimi; - tavaliselt kordumatu numbri kujul identifikaator; ja - võib-olla ka kehtivusaeg. See teave salvestatakse teie arvutis lihtsas tekstifailis, millele server pääseb juurde teabe lugemiseks ja kirjutamiseks. Küpsis peab olema seotud ühe domeeninimega (selle paigutanud serveri oma), nii et sellele pääseks juurde ainult sama serveri taotlus. Küpsised on kõvakettale saadetud failid, mis aitavad teil veebisaidil navigeerida ja külastuste statistikat koostada või teie sirvimise põhjal isikupärastatud reklaame näidata. Need küpsised ei sisalda mingil juhul isiklikku teavet. Võite küpsiste saatmise deaktiveerida, muutes oma Interneti-brauseri seadeid. Iga brauser töötab erineval viisil. Küpsiste seaded leiate tavaliselt teie brauseri menüüst „Valikud” või „Eelistused” ja lisateabe saamiseks võite kasutada oma brauseri valikut „Abi”.

 

Meie veebisaidi parima võimaliku kogemuse saamiseks soovitame tungivalt küpsised sisse jätta.

ERINEVAD KASUTATAVAD KÜPSISETÜÜBID

Meie veebisaitide küpsiseid kasutatakse mitmel erineval viisil:

 

1. Anonüümsed küpsised veebiteenuse külastuste arvu ja kasutamise hindamiseks.

Küpsiste statistikat küpsiste abil hinnatakse veebisaidi vaatajaskonda (külastuste arv, külastajate keskmine veedetud aeg, klõpsatud üksused jne). Nende küpsiste eesmärk on meie veebisaiti pidevalt täiustada, et see vastaks teie nõuetele. Analüütilised küpsised on rangelt anonüümsed ega võimalda mingil juhul veebisaidi külastaja tuvastamist ega isikuandmete (nt nimi ja aadress) kogumist.

 

2. Ühenduse teabe salvestamise küpsised

Mõned meie veebisaidid võimaldavad teil ühenduda ja sisestada identifitseerimisteavet (nt oma kliendikonto saidil MyPeugeot ). Neid küpsiseid kasutatakse näiteks teie konto või juurdepääsu kindlale teenusele mäletamiseks ja need on nende toimingute jaoks vajalikud.

 

3. Kolmanda osapoole küpsised (reklaam)

Enamik Peugeot internetireklaame kuvatakse kolmandate isikute veebisaitidel ja selle paneb paika kolmas isik (näiteks reklaamiagentuur). Need kolmandad isikud kasutavad oma küpsiseid, et analüüsida, kui palju inimesi on reklaamiriba näinud ja / või klõpsanud. Kolmandate osapoolte paigutatud küpsised põhinevad neid paigutavate ettevõtete küpsiseeskirjadel ja meil pole juurdepääsu nende küpsiste lugemisele ega loomisele.

 

4. Muud kolmanda osapoole küpsised

Peugeot Eesti kasutab teiste veebisaitide küpsiste analüüsimiseks teie teekonda meie veebisaitidel ja soovitab näiteks brošüüritaotlust või proovisõidu taotlust. Need küpsised on saadetud meie või meie tehnilise teenuse pakkujate poolt selleks, et hinnata, kes meie veebisaidi sisule ja jaotistele juurde pääsevad, et neid hinnata ja nende töökorraldust parandada. Vajaduse korral tuvastavad need küpsised ka navigeerimisprobleeme ja võimaldavad meil oma teenuseid hõlpsamalt kasutada. Need küpsised toodavad ainult anonüümset statistikat ja külastuste arvu ning ei sisalda isikuandmeid. Neid küpsiseid kasutatakse ka meie veebisaitide isikupärastamiseks vastavalt meie erinevatelt veebisaitidelt kogutud anonüümsetele andmetele. Nende hindamisküpsiste kasutusaeg ei ületa 90 päeva.

 

5. Flash-küpsised

Veebisait kasutab Adobe Flash Playerit, et esitada osa meie sisust saidil peugeot .ee. Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutatakse teatud funktsioonide pakkumiseks kohalike jagatud objektide küpsiseid (või nn flash-küpsiseid, nagu need on üldtuntud). Neid flash küpsiseid ei saa teie internetibrauseris hallata - neid hallatakse Adobe Flash Playeri tarkvaras. Adobe veebisait annab selgitusi kasutatud küpsiste ja nende keelamise kohta siin: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. Pange tähele, et flash-küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada neid funktsioone, mis teil flash-küpsiste kasutamisel saadaval on.

PERSONALISEERITUD REKLAAM: KUIDAS SEE TÖÖTAB?

Küpsised paigutatakse teie arvutisse spetsiaalsesse kausta ja sõltuvalt külastatavatest veebilehtedest saavad need meelde jätta: 
 
 • veebilehed, mida olete hiljuti külastanud
 • tooted, mis teid huvitavad 
 • infosüsteem (keel, riik, operatsioonisüsteem, brauser jne), et optimeerida kuva järgmisel meie veebisaidi külastamisel.

Peugeot personaliseeritud reklaam

Peugeot määratud CentralTagi teenus võimaldab külastajatel saada isikupärastatud reklaame vastavalt nende viimastele sirvimistoimingutele (näiteks huvi sõiduki vastu Peugeot veebisaitide sirvimise ajal).

Kui te ei soovi neid isikupärastatud reklaame enam näha, saate selle isikupärastamise siin deaktiveerida: http://www.centraltag.com/commercial/policy/peugeot.action

Kuna CentralTag on NAI (Network Advertising Initiative) liige, saate tellimuse tühistada ka veebisaidil: http://www.networkadvertising.org/

Kui te ei soovi, et meie veebisait koguks Kruxi kolmanda osapoole küpsiseid: saate need küpsised veebisaidil www.youronlinechoices.com deaktiveerida

Külastage veebisaiti www.youronlinechoices.com, et saada rohkem teavet käitumusliku veebireklaami kohta ja vaadata teiste IAB-sse kuuluvate ettevõtete blokeerimisvõimalusi.

Pange tähele, et reklaame kuvatakse endiselt internetis olles, kuid need ei põhine enam teie huvialadel

Meie saidil kolmandate isikute poolt väljastatud küpsised

Küpsiste väljastamisele ja kasutamisele kolmandate isikute poolt kohaldatakse nende kolmandate isikute privaatsuskaitsepoliitikat. Teatame teile teadaolevate küpsiste eesmärgist ja teie käsutuses olevatest vahenditest nende küpsiste osas valikute tegemiseks.

a) Meie reklaamipindadel levitatava kolmanda osapoole sisu kaudu

Meie reklaamipindadel levitatav reklaamsisu (graafika, animatsioonid, videod jne) võib sisaldada küpsiseid, mille on väljastanud kolmandad osapooled: kas asjaomase reklaamisisu päritolu reklaamija või reklaamija kõrval kolmas ettevõte (kommunikatsioonikonsultatsiooniagentuur, vaatajaskonna mõõtmise ettevõte, sihtreklaami pakkuja jne), mis on sidunud küpsise reklaamija reklaamisisuga.

Vajadusel võivad nende kolmandate isikute väljastatud küpsised nende küpsiste kehtivusajal lubada:

 • loendada meie reklaamipindade kaudu levitatud reklaamisisu kuvamiste arvu, tuvastada sel viisil kuvatud reklaame, igal reklaamil klõpsanud kasutajate arvu, võimaldades neil arvutada selle tulemusel tasumisele kuuluvaid summasid ja teha statistikat;
 • ära tunda teie terminali selle hilisemal sirvimisel mis tahes muul saidil või teenusel, kus need reklaamijad või kolmandad osapooled samuti küpsiseid väljastavad, ning vajaduse korral kohandada neid kolmandate isikute saite ja teenuseid või nende edastatavaid reklaame teie terminali navigeerimisega. millest nad võivad teadlikud olla;

b) Meie reklaamipindu kasutava välise reklaamiagentuuri poolt

Meie saidi reklaamipindu haldab tõenäoliselt üks või mitu välist reklaamiagentuuri ja vajaduse korral sisaldavad ühe neist väljastatud küpsiseid. Vajadusel võimaldavad nende väliste reklaamiagentuuride väljastatud küpsised nende küpsiste kehtivusajal:
 
 • loendada nende poolt meie reklaamipindadel kuvatud reklaamide koguarv, tuvastada need reklaamid, nende vastav kuvamiste arv, igal reklaamil klõpsanud kasutajate arv ja vajaduse korral nende kasutajate edasised toimingud leheküljed, kuhu need reklaamid suunavad, et arvutada välja reklaamilevi ahelas osalejatele (reklaamija, kommunikatsiooniagentuur, reklaamiagentuur, sait/levikandja) makstavad summad ja teha statistikat;
 • kohandada reklaamipindu, mida nad kasutavad, teie terminali kuvaeelistustega (kasutatav keel, ekraani eraldusvõime, kasutatav operatsioonisüsteem jne), olenevalt riistvarast ja vaatamis- või lugemistarkvarast, mida teie terminal sisaldab;
 • kohandada teie terminalis meie reklaamipindade kaudu kuvatavat reklaamisisu vastavalt teie terminali navigeerimisele meie saidil,
 • kohandada teie terminalis meie reklaamipindade kaudu kuvatavat reklaamisisu vastavalt teie terminali eelmisele või järgnevale navigeerimisele kolmandate osapoolte saitidel, mille raames asjaomane juhtkond väljastab ka küpsiseid, eeldusel, et need küpsised on teie terminali salvestatud vastavalt valikuid, mida olete selle valitsemise osas teinud.
 • et kohandada teie terminalis meie reklaamipindade kaudu kuvatavat reklaamisisu vastavalt teie terminali edastatud asukohaandmetele (pikkus- ja laiuskraad) teie eelneval kokkuleppel
 • kohandada meie reklaamipindadel teie terminalis kuvatavat reklaamisisu vastavalt isikuandmetele, mille olete sellele reklaamiagentuurile esitanud;

c) Muud kolmanda osapoole küpsised


Peugeot kasutab teisi kolmandate osapoolte küpsiseid, et analüüsida Interneti-kasutaja kogemust Stellantis Auto SAS saitidel ja reklaambänneritel. Neid küpsiseid väljastavad Peugeot või selle tehniliste teenuste pakkujad eesmärgiga mõõta saidi erinevate lehtede vaatajaskonda, et neid hinnata ning nende sisu ja jaotisi paremini korraldada. Need küpsised võimaldavad ka vajaduse korral tuvastada sirvimisprobleeme ja seega parandada teenuste ergonoomikat. Need küpsised toodavad eelkõige anonüümset statistikat ja liiklusmahtusid, välistades igasuguse isikliku teabe. Need küpsised koguvad anonüümseid andmeid, mida kasutatakse ka selle saidi ning teiste Stellantis Auto SAS saitide ja reklaambännerite isikupärastamiseks. Nende vaatajaskonna mõõtmise küpsiste eluiga ei ületa 90 päeva.

TEIE VALIKUD KÜPSISTE KOHTA

Teil on küpsiste haldamiseks mitu võimalust. Mis tahes konfiguratsioon, mida saate teha, muudab tõenäoliselt teie Interneti-sirvimist ja juurdepääsu tingimusi teatud teenustele, mis nõuavad küpsiste kasutamist.

Saate igal ajal valida, kas väljendada ja muuta oma soove küpsiste osas, kasutades allpool kirjeldatud vahendeid.

 

Saate konfigureerida oma brauseri tarkvara nii, et küpsised salvestatakse teie terminali või vastupidi, et need lükatakse tagasi kas süstemaatiliselt või vastavalt nende väljastajale. Samuti saate oma brauseri tarkvara konfigureerida nii, et teile pakutakse aeg-ajalt küpsiste vastuvõtmist või keeldumist, enne kui küpsis tõenäoliselt teie terminali salvestatakse. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Kuidas kasutada oma valikuid, olenevalt kasutatavast brauserist?"

a) Küpsiste kokkulepe

Küpsise salvestamine terminalis sõltub sisuliselt Terminali kasutaja tahtest, mida ta saab igal ajal ja tasuta oma navigatsioonitarkvara poolt pakutavate valikute kaudu väljendada ja muuta.

Kui olete nõustunud küpsiste salvestamisega oma terminalis oma brauseritarkvaras, võidakse teie uuritud lehtedele ja sisule integreeritud küpsised ajutiselt salvestada teie terminali spetsiaalsesse piirkonda. Neid saab seal lugeda ainult nende väljastaja.

b) Küpsiste kasutamisest keeldumine

Kui keeldute küpsiste salvestamisest oma terminali või kustutate sinna salvestatud, ei saa te enam kasu teatud arvust funktsioonidest, mis on siiski vajalikud www.peugeot.ee teatud aladel navigeerimiseks. . See juhtuks siis, kui prooviksite pääseda juurde meie sisule või teenustele, mis nõuavad enda tuvastamist. See kehtib ka siis, kui meie või meie teenusepakkujad ei suuda tehnilise ühilduvuse eesmärgil tuvastada teie seadme kasutatava brauseri tüüpi, selle keele- ja kuvaseadeid või riiki, kust teie seade näib olevat ühendatud. internet.

 

Kui see on asjakohane, keeldume me igasugusest vastutusest tagajärgede eest, mis on seotud meie teenuste halvenenud toimimisega, mis tuleneb sellest, et meil ei ole võimalik salvestada või vaadata nende toimimiseks vajalikke küpsiseid ja millest te oleksite keeldunud või kustutanud.

Kuidas kasutada oma valikuid olenevalt kasutatavast brauserist?

Küpsiste haldamiseks ja teie valikute jaoks on iga brauseri konfiguratsioon erinev. Seda kirjeldatakse teie brauseri abimenüüs, mis võimaldab teil teada, kuidas muuta oma soove küpsiste osas.

Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,

Les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"™

""Adobe Flash Player""™ est une application informatique qui permet le développement rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique ""Flash"". Flash (et les applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l'utilisation de ces contenus grâce à une technologie similaire aux cookies. Toutefois, ""Adobe Flash Player""™ gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre logiciel de navigation.
Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash, directement depuis le site http://www.adobe.com/fr/.

Teie valikud on meile otse veebis väljendatud

Kui te ei soovi, et meie reklaamipinnad salvestaksid teie seadmesse reklaamieesmärkidel küpsiseid, võite klõpsata sellel deaktiveerimislingil, mis salvestab teie seadmesse küpsise, mille ainus eesmärk on desaktiveerida reklaamide kohandamise teenused meie reklaamipindadel. tegutseda. Pange tähele, et see protseduur ei takista teie seadmes reklaamide kuvamist. See blokeerib ainult tehnoloogiad, mis võimaldavad reklaame kohandada teie navigeerimise ja teie huvialadega.

Pange tähele, et teie soovi arvessevõtmine põhineb küpsisel. Kui kustutate kõik oma terminali salvestatud küpsised (brauseri kaudu), ei saa me ega meie teenusepakkujad enam teada, et olete selle valiku valinud.

 

 

Kõik tulevased muudatused meie küpsiste poliitikas avaldatakse sellel veebisaidil. Seetõttu peaksite need perioodiliselt üle vaatama, et olla teadlik meie küpsisepoliitika muudatustest. Teavitame teid olulistest muudatustest ja küsime vajaduse korral teie nõusolekut.

Võta meiega ühendust

Auto-Bon Baltic OÜ
Aadress: Jälgimäe tee 1, Tänassilma, 76406 Harjumaa
Telefon: 617 7966
Email: info@auto-bon.ee